Welcome to Norrfjärden

Fishing location with the ambition to preserve the opportunity for recreation, industries and other utilization of the sea, coast and archipelago so that even future generations will have the opportunity to a high degree of experiential values ​​with great nature and cultural values.

Cafe Skäret


Welcome to a cozy cafe on the coast of Norrfjärden, decorated in an old ice warehouse. The café is open from Saturday 1 July to Sunday 6 August in 2023.

Café Skäret | Upplev Nordanstig

Musikunderhållning söndagar 1800 


Camping

Norrfjärdens Camping A small, simple campsite with 15 pitches with electricity, close to the square center and Cafe Skäret in Norrfjärden. Service house with shower and toilet next to Cafe Skäret.

No pre-booking is required Click on the image for more information

Camping Norrfjärden

Aktuellt

Norrfjärdens hamnförening arbetar för viken inte ska växa igen p.g.a övergödning och dålig genomströmning av vatten. Även landhöjningen bidrar till att det blir allt grundare i viken.

Vi ha beställt provtagning av bottensediment och  tar därefter ställning till vilka miljöförbättrande åtgärder som kan göras.

Framtidsgruppen i föreningen arbetar för att bredda kanalen och skapa fler båtplatser , påbörjas under hösten 2023.

Cafe skäret - En utbyggnad med ny personaltoalett och mer ergonomiskt anpassat kök är under planering.


Vid frågor, ifall du har synpunkter eller vill hjälpa till att bevara fiskeläget med dess stora natur och kulturvärden är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Namn E-post Meddelande Skicka in