Välkommen till Norrfjärden

Fiskeläge med ambition att bevara möjlighet till rekreation, näringar och annat utnyttjande av hav, kust och skärgård så att även framtida generationer ska få ha möjlighet till en hög grad av upplevelsevärden med stora natur och kulturvärden. 

Cafe Skäret


Cafe Skäret kommer att drivas vidare i egen regi under sommaren 2024.

En ny "cafegrupp" är bildad och det finns en optimism och tro på framtiden igen för den gamla isladan.

Kontakta gärna oss ifall Du har möjlighet att hjälpa till  eller har idéer om hur vi kan utveckla Skäret och verksamheten.Camping

Norrfjärdens Camping

Öppnar sommaren 2024

En liten, enkel camping med 15 ställplatser med el, nära torgcentrum och Cafe Skäret i Norrfjärden. Servicehus med dusch och toalett bredvid Cafe Skäret.

Ingen förbokning krävs

Klicka på bilden för mer information

Camping Norrfjärden

Båtplatser

Arbetet med att skapa nya båtplatser är i full gång och det kommer att finnas fler båtplatser till nästa säsong.

Anmäl dig gärna till vår kö plats genom att fylla i formuläret nedan.

Ange Namn , adress, telefonnummer samt hur stor båt du harAktuellt

Norrfjärdens hamnförening arbetar för utveckla hamnområdet och tillgängligheten så att fler får möjlighet att ta del av denna  vackra plats även i framtiden.

Vi ha beställt provtagning av bottensediment och  tar därefter ställning till vilka miljöförbättrande åtgärder som kan göras.

Framtidsgruppen i föreningen arbetar för att bredda kanalen och skapa fler båtplatser , påbörjas under hösten 2023.

Cafe skäret - En utbyggnad med ny personaltoalett och mer ergonomiskt anpassat kök är under planering.


Vid frågor, ifall du har synpunkter eller vill hjälpa till att bevara fiskeläget med dess stora natur och kulturvärden är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Namn E-post Meddelande Skicka in