Välkommen till Norrfjärden

Fiskeläge med ambition att bevara möjlighet till rekreation, näringar och annat utnyttjande av hav, kust och skärgård så att även framtida generationer ska få ha möjlighet till en hög grad av upplevelsevärden med stora natur och kulturvärden. 

Cafe Skäret


Välkommen till ett mysigt café vid Norrfjärdens kust, inrett i ett gammalt is magasin.
Caféet är öppet fr o m lördagen den 1 juli – söndagen den 6 augusti under 2023.

Café Skäret | Upplev Nordanstig

Musikunderhållning söndagar 1800 


Camping

Norrfjärdens Camping

En liten, enkel camping med 10-15 ställplatser med el, nära torgcentrum och Cafe Skäret i Norrfjärden. Servicehus med dusch och toalett bredvid Cafe Skäret.

Ingen förbokning krävs

Klicka på bilden för mer information

Camping Norrfjärden

Aktuellt

Norrfjärdens hamnförening arbetar för viken inte ska växa igen p.g.a övergödning och dålig genomströmning av vatten. Även landhöjningen bidrar till att det blir allt grundare i viken.

Vi ha beställt provtagning av bottensediment och  tar därefter ställning till vilka miljöförbättrande åtgärder som kan göras.

Framtidsgruppen i föreningen arbetar för att bredda kanalen och skapa fler båtplatser , påbörjas under hösten 2023.

Cafe skäret - En utbyggnad med ny personaltoalett och mer ergonomiskt anpassat kök är under planering.


Vid frågor, ifall du har synpunkter eller vill hjälpa till att bevara fiskeläget med dess stora natur och kulturvärden är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Namn E-post Meddelande Skicka in